Aanvraag model en beoordelingsmodel voor borgstelling door Waarborgfonds Kinderopvang

Projectdatum van 1999 tot 2000

Locatie: Eindhoven

ProjecttitelAanvraag model en beoordelingsmodel voor borgstelling door Waarborgfonds Kinderopvang.

FunctieAdviseur financiering kinderopvang.

ProjectbeschrijvingHet eindproduct is het financieel-strategische deel van de aanvraagdocumentatie bestaande uit de relevante aanvraagdocumenten, instructies voor het invullen, en ingevulde voorbeelden. Bij de instructie wordt tevens informatie geboden over de aanvraagprocedure en over minimumcriteria waaraan in elk geval voldaan moet worden.  Tot de aanvraagdocumenten behoren een investeringsbegroting, een financieringsplan, een meerjaren-exploitatie-opzet met aansluiting op historische informatie, een liquiditeitsprognose en een balansprognose. Al deze documenten zijn voorzien van de benodigde toelichtingen. Daarnaast zijn ook aanvraagdocumenten opgesteld ten behoeve van de bouwkundige en functionele beoordeling van het te financieren project. De betreffende toetsing geschiedt op hoofdlijnen er richt zich met name op de effecten van de gevoerde huisvestingsstrategie op de exploitatie en het functioneren van de opvang. Aanvullend zijn beoordelingsmodellen opgesteld.

Opdrachtgever: Waarborgfonds Kinderopvang

SamenwerkingAYIT Consultancy

Zwinternet Online Platforms Powered by VAIPS