Archive | Peuterspeelzaalwerk & Kinderopvang

Financiële doorlichting kinderopvang

Opdrachtgever: SKG Stichting Kinderopvang Gorinchem Functie: Analist en adviseur Projectbeschrijving: Op basis van een analyse van de bestaande situatie in 2006 en 2007 is vooruit gekeken naar 2008, 2010 en 2012 en is daarbij de mogelijkheid aangereikt om scenario’s op basis van besluitvariabelen financieel te kunnen beoordelen. Bij de analyse is de vergelijking gemaakt tussen productkenmerken, productkosten, […]

Continue Reading

Kengetallen MOgroep

Projectdatums: 2001, 2005, 2008, 2011 Projectdatum: Kengetallen MOgroep Functie: Onderzoeker en analyst Projectbeschrijving: Onderzoek naar benchmark informatie mbt product, productie en exploitatiecijfers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Meest recente onderzoek betrof 63 organisaties met 42.000 peuterplaatsen, geografisch verdeeld over het hele land en qua organisatorische inbedding verdeeld over zelfstandige peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisaties. De gegevens zijn verkregen op basis van […]

Continue Reading

Financiële analyse met oog op subsidiebepaling

Projectdatum: van 2009 tot 2010 Projectlocaties: Tiel, Rijnwoude, Oostgelre, Schiedam, Hoekse Waard, Midden Delfland. Functie: Analist en adviseur. Projectbeschrijving:  Diverse opdrachten, steeds met het oog op meerjarenbeleid voor de subsidiering van Vroeg- en Voorschoolse Educatie en regulier peuterspeelzaalwerk. Afweging van kosten en kwaliteiten, vergelijking met benchmarks en verklarende analyse van verschillen.  Afweging haalbaarheid combiproducten dagopvang en peuterspeelzaalwerk. […]

Continue Reading

Financiële analyse met oog op subsidiebepaling

Project locaties: Emmen, Zaanstad, Geldrop-Mierlo, Boskoop, Nieuwkoop, Lingewaard, Hoorn. Project period: 2008 tot 2010 Projectopdracht: Financiële analyse met oog op subsidiebepaling. Functie: Analist en adviseur Projectbeschrijving:  Diverse opdrachten, steeds met het oog op meerjarenbeleid voor de subsidiering van Vroeg- en Voorschoolse Educatie en regulier peuterspeelzaalwerk. Afweging van kosten en kwaliteiten, vergelijking met benchmarks en verklarende analyse […]

Continue Reading

Op weg naar certificering

Projectdatum: van 2000 tot 2005 Projecttitel: Op weg naar certificering. Functiebeschrijving: Adviseur en trainer kwaliteitszorg. Projectbeschrijving: Doel is niet zozeer  de certificering maar het proces van met elkaar bespreken, ordenen en verankeren van de juiste werkwijze en vastleggingen. Certificering kan hiervan het resultaat zijn, maar de focus ligt op verbetermanagement. Tbv toepassing door ZOK (JSO) en IMCO (PRIMO) […]

Continue Reading

Ecologisch Kinderdagverblijf Hazerswoude Dorp

Projectlocatie: SKA Stichting Kinderopvang Alphen aan de Rijn Projectdatum van 2000 tot 2003 Projecttitel: Ecologisch Kinderdagverblijf Hazerswoude Dorp Functiebeschrijving: Adviseur huisvesting kinderopvang, gedelegeerd opdrachtgever, bouwdirectie. Projectbeschrijving: Ontwikkeling van haalbaarheidsanalyse van de lokatie, programma van eisen en vervolgens realisatie t/m oplevering van kinderdagverblijf met 4 groepen dagopvang en 2 groepen BSO met focus op maximale intern organische flexibiliteit en gezond […]

Continue Reading

Aanvraag model en beoordelingsmodel voor borgstelling door Waarborgfonds Kinderopvang

Projectdatum van 1999 tot 2000 Locatie: Eindhoven Projecttitel: Aanvraag model en beoordelingsmodel voor borgstelling door Waarborgfonds Kinderopvang. Functie: Adviseur financiering kinderopvang. Projectbeschrijving: Het eindproduct is het financieel-strategische deel van de aanvraagdocumentatie bestaande uit de relevante aanvraagdocumenten, instructies voor het invullen, en ingevulde voorbeelden. Bij de instructie wordt tevens informatie geboden over de aanvraagprocedure en over minimumcriteria waaraan in elk […]

Continue Reading

Zwinternet Online Platforms Powered by VAIPS