Ecologisch woonproject De Buitenkans Almere

Projectlocatie: Almere

Projectperiode: van 2001 tot 2006

ProjectEcologisch woonproject De Buitenkans.

FunctiebeschrijvingCoordinerend projectbegeleider van initiatief tot oplevering, calculator, gedeelde bouwdirectie.

ProjectbeschrijvingProjectontwikkeling: 59 individuele opdrachtgevers, “wooncursus” voor opdrachtgevers, volledig individuele ontwerpen op basis van ontwerp-afstemmingsproces, 3 architecten én aannemer inbouwteam met constructeur en installatieadviseur, enige zelfbouw.Planvorming: met landschapsarchitect op blanco stedelijke vlek op landschappelijk gezien “kwetsbare” locatie, uitwerkingsplan. Uitvoering: één aannemer, één bouwstroom, beperkte zelfbouw. Specifieke problematiek gerelateerd aan bouwen op de zeebodem en stilvallen van de woningmarkt op belangrijk moment.

OpdrachtgeversVereniging van opdrachtgevers De Buitenkans. Woningbouwvereniging De Groene Stad (nu Alliantie).

SamenwerkingRenz Pijnenborgh, Frans van der Werf, Peter van der Cammen, Jaap van der Laan, Hans Crone, Hyco Verhaagen. Kingma Bouw.

Zwinternet Online Platforms Powered by VAIPS