Financiële analyse met oog op subsidiebepaling

Project locatiesEmmen, Zaanstad, Geldrop-Mierlo, Boskoop, Nieuwkoop, Lingewaard, Hoorn.

Project period: 2008 tot 2010

Projectopdracht: Financiële analyse met oog op subsidiebepaling.

Functie: Analist en adviseur

Projectbeschrijving:  Diverse opdrachten, steeds met het oog op meerjarenbeleid voor de subsidiering van Vroeg- en Voorschoolse Educatie en regulier peuterspeelzaalwerk. Afweging van kosten en kwaliteiten, vergelijking met benchmarks en verklarende analyse van verschillen. Afweging haalbaarheid combiproducten dagopvang en peuterspeelzaalwerk. Analyse doelgroepbereik en scenario’s voor bereikdoelstellingen naar de toekomst toe. De analyses worden gedeeld met de betrokken instellingen en gemeenten en worden vervolgens gebruikt als basis voor scenario’s met meerjarenramingen voor input aan menskracht en middelen, ouderbijdragen en subsidies.

OpdrachtgeverBetreffende Stichtingen Welzijn en/of Peuterspeelzalen

Samenwerking: JSO (Theo Blom)

Zwinternet Online Platforms Powered by VAIPS