Kengetallen MOgroep

Projectdatums: 2001, 2005, 2008, 2011

Projectdatum: Kengetallen MOgroep

Functie: Onderzoeker en analyst

ProjectbeschrijvingOnderzoek naar benchmark informatie mbt product, productie en exploitatiecijfers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Meest recente onderzoek betrof 63 organisaties met 42.000 peuterplaatsen, geografisch verdeeld over het hele land en qua organisatorische inbedding verdeeld over zelfstandige peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisaties. De gegevens zijn verkregen op basis van gedetailleerde digitale vragenlijsten, jaarcijfers, informatiefolders en aanvullende vraagstelling waar nodig. Vervolgens zijn expertmodellen voor toekomstige jaren opgesteld als orientatievoorbeelden, die voor iedere specifieke situatie steeds op eigen waarde moeten worden beoordeeld.

Opdrachtgever: Mogroep

SamenwerkingAYIT Consultancy, JSO

Zwinternet Online Platforms Powered by VAIPS