Plan Stadsoevers Roosendaal

Projectdatum: 2010

Functie: Onderzoeker, Kostenanalist, Energiespecialist

Projectbeschrijving:¬†Onderzoeksopdracht: verduurzaming van complex met MBO-school, stadskantoor, sporthal en woningen. Multidisciplinair onderzoek. Specifieke bijdrage op de grensvlakken van kapitaal en energie, kapitaal en groene daken, kapitaal en functionaliteit. Modelmatige uitwerking met scenario’s, waarin detailkeuzes vertaald worden naar ramingen op hoofdlijnen, en waarbij inzicht ontstaat in kosten, opbrengsten en terugverdientijden van maatregelen. Advisering in meerdere stappen. Laatste advies resulteert in meerinvestering van 18% op deelbudgetten met geraamde terugverdientijd van ongeveer 10 jaar.

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

Samenwerking: Gijs Nooteboom, Renz Pijnenborgh, Rudy van Stratum, Stijn van Liefland, Thomas Jansen.

Zwinternet Online Platforms Powered by VAIPS